اختار خطة تناسب مشروعك

 • Server HS001

  L.E11760.00/yr
  L.E150.00 Coste de Instalación
  Pedir Ahora
  • 4 CPU


   16 GB RAM


   160 GB SSD


   20 TB TRAFFIC